NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

CAFÉ FIN

SETUP MÔ HÌNH CONTAINER

Đối với setup mô hình CONTAINER sẽ giúp bạn giảm thiểu chi phí Khởi Nghiệp với ngành bán cà phê.
Tuy nhiên với mô hình CONTAINER cũng mang lại nhiều lợi ích mà bạn không ngờ. Đặc điểm diện tích nhỏ, chi phí thấp nhưng hiện đại.

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

CAFÉ FIN

Nhượng quyền CAFÉ FIN bạn sẽ được: ✅ Cà phê chất lượng, ✅ Hỗ trợ đầy đủ thiết bị

✅ Cam kết hiệu quả, ✅ chi phí và ✅ tiến độ thực hiện.

MENU HỆ THỐNG CONTAINER

MENU CONTAINER
15,000 ₫
“Cafe đen đá (L)” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
13,000 ₫
“Cafe sữa đá (M)” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
18,000 ₫
“Cafe sữa (Đá/Nóng)” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
30,000 ₫
“Capuchino” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
40,000 ₫
“Espresso” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
35,000 ₫
“Trà vải ô long” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
20,000 ₫
“Soda chanh bạc hà (L)” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
25,000 ₫
“Trà thạch vải (M)” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
35,000 ₫
“Trà thạch vải (L)” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
25,000 ₫
“Chocolate đá xay (M)” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
35,000 ₫
“Chocolate đá xay (L)” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
35,000 ₫
“Trà xanh đá xay (L)” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
15,000 ₫
“Sinh tố dâu tây (M)” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
20,000 ₫
“Sinh tố dâu tây (L)” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.
15,000 ₫
“Café đen (Đá/Nóng)” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.

HÃY GIỮ LIÊN LẠC VỚI CAFÉ FIN

416/6 đường Dương Quảng Hàm,
Phường 05, Q.Gò Vấp, HCM

0901 37 63 69
(028) 62 674 888

info@cafefin.com.vn