Cafe sữa (Đá/Nóng)

Cafe sữa (Đá/Nóng)

Café sữa đá pha theo phong cách Việt Nam gồm cà phê rang xay được pha phin hay pha sẵn, sữa đặc có đường (thông dụng là sữa Ông Thọ) theo tỷ lệ…

Price: 18,000 ₫

“Cafe sữa (Đá/Nóng)” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.

Ingredients

  • cafe

Trả lời