KINH NGHIỆM NHƯỢNG QUYỀN CAFE

Nhượng quyền thương hiệu: Vốn lớn nhưng không dễ thành công Café Fin chia sẻ kinh nghiệm nhượng quyền của những người mua nhượng quyền thương mại (franchise), một thương…

Continue Reading KINH NGHIỆM NHƯỢNG QUYỀN CAFE

TIÊU CHÍ KHI SETUP QUÁN CÀ PHÊ

“Kinh doanh không dễ, và không phải là miền đất hứa cho sự ảo tưởng.” Bạn muốn mở quán cafe nhưng không biết bắt đầu từ đâu ? Bạn muốn…

Continue Reading TIÊU CHÍ KHI SETUP QUÁN CÀ PHÊ